Phần mềm quản lý tài sản bằng QR code

Quản lý tài sản bằng mã QR là một phương pháp sử dụng mã QR để lưu trữ thông tin về tài sản. Thông tin này có thể bao gồm số nhận dạng tài sản, mô tả, vị trí, trạng thái, lịch sử bảo trì và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan. Mã QR được gắn vào tài sản và sau đó có thể được quét bằng thiết bị di động hoặc máy quét cầm tay.

Liên hệ