Bảo hành điện tử cho Máy lọc nước

Bảo hành điện tử cho máy lọc nước đang là xu hướng mới và là giải pháp giúp tối ưu quy trình và công tác bảo hành, bảo trì cho sản phẩm. Một số thương hiệu đã triển khai thành công như: Kangaroo, Karofi,…

Hình thức kích hoạt bảo hành

Sau khi Máy lọc nước được lắp đặt thành công thì tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm thông qua các cách sau.

Kích hoạt bảo hành bằng QR code

Khách hàng quét mã QR trên tem bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm.

(quét qr trên tem)

Sau khi quét QR sẽ xuất hiện một Website kích hoạt bảo hành, khách hàng tiến hàng nhập thông tin sản phẩm vào các trường dữ liệu.

(các trường nhập dữ liệu)

Thông báo gửi về thông báo kích hoạt bảo hành điện tử thành công.

Nhắn tin kích hoạt bảo hành

Đây là phương thức được sử dụng phổ biến ở những năm trước đây. Khách hàng tiến hành cào lớp phủ bào để lấy mã kích hoạt.

Nhắn tin theo cú pháp có trên tem và gửi đến tổng đài SMS.

Sau khi gửi thành công, sẽ có thông báo kích hoạt bảo hành trả về.

(hình ảnh tin nhắn trả về)

Đối tượng kích hoạt bảo hành

Tra cứu và gửi yêu cầu bảo hành

Phạm vi áp dụng

Phương thức quản lý bảo hành, bảo trì điện tử

Tem bảo hành điện tử

Liên hệ