Quy trình tiếp nhận bảo trì cho sản phẩm – chuẩn 5 bước (2023)

Bảo trì sản phẩm là một phần quan trọng trong công việc duy trì hiệu suất và hài lòng của khách hàng.

Trong năm 2023, chúng tôi giới thiệu đến bạn Quy trình tiếp nhận bảo trì tiên tiến, đảm bảo sự linh hoạt và chất lượng cao. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về quy trình chuẩn 5 bước mà chúng tôi thực hiện.

Quy trình tiếp nhận bảo trì

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu bảo trì

 • Khi khách hàng sử dụng sản phẩm đề xuất yêu cầu bảo trì, họ nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc sử dụng hệ thống trực tuyến để bắt đầu quy trình.
 • Ghi lại thông tin liên hệ và chi tiết về yêu cầu bảo trì.
 • Xác nhận thông tin và cung cấp một số thông tin theo dõi yêu cầu.

Bước 2: Xác nhận và đánh giá yêu cầu

 • Sau khi nhận được yêu cầu, bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc kỹ thuật viên sẽ xác nhận thông tin yêu cầu và đánh giá mức độ phức tạp của công việc bảo trì.
 • Kiểm tra lịch trình và tính khả dụng của đội ngũ kỹ thuật viên.
 • Xác định mức độ ưu tiên của yêu cầu bảo trì dựa trên sự ảnh hưởng đến khách hàng hoặc hoạt động của sản phẩm.

Bước 3: Tiến hành Bảo trì và Sửa chữa

 • Kỹ thuật viên sẽ tiến hành bảo trì và sữa chữa sản phẩm dựa trên đánh giá từ bước trước.
 • Tiến hành kiểm tra toàn bộ sản phẩm để xác định lỗi và vấn đề.
 • Thực hiện các bước sửa chữa cần thiết, thay thế linh kiện nếu cần.

Bước 4: Kiểm tra và Nghiệm thu

 • Sau khi sửa chữa, sản phẩm sẽ trải qua quá trình kiểm tra và nghiệm thu để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết và sản phẩm hoạt động đúng cách.
 • Kiểm tra kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm sau quá trình bảo trì.
 • Thực hiện các bài kiểm tra chất lượng cần thiết để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất

Bước 5: Giao trả và Phản hồi khách hàng

 • Sau khi kiểm tra và nghiệm thu hoàn tất, sản phẩm được giao trả cho khách hàng, và họ sẽ nhận được thông tin phản hồi về quá trình bảo trì.
 • Thông báo cho khách hàng về việc sản phẩm đã được bảo trì và sẵn sàng.
 • Hỏi ý kiến phản hồi từ khách hàng và ghi lại thông tin để cải thiện quy trình bảo trì trong tương lai.

Xem thêm:

Liên hệ